förtidig

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet förtidig

 • "Varje år dör över hundra personer i Sverige en förtidig död på grund av utsläpp från fartyg i Östersjön, enligt forskning från Göteborgs universitet."
 • "I december friades en kvinna som åtalats för mordförsök efter en förtidig födsel."
 • "Risken för förtidig födsel, låg födelsevikt eller fosterdöd har minskat väsentligt i Norden under de senaste 20 åren för barn som blir till genom assisterad befruktning."
 • "Exempelvis har risken för förtidig födsel minskat från 13 procent under åren 1988-1992 till 8 procent under åren 2003-2007."
 • "Högt intag av protein av kött medför högre risk för förtidig död."
 • "För mycket salt kan orsaka njurskador, hjärtinfarkt och förtidig död."
 • "För mycket salt leder till ökad sjuklighet och förtidig död, säger Irene Mattisson, nutritionist på Livsmedelsverket."
 • "En ny tvärvetenskaplig studie visar nu att höga halter kan leda till förtidig död i framför allt hjärt- kärlsjukdomar."
 • "Barn och ungdomar som lider av fetma riskerar att dö en förtidig död och få cancer, hjärtkärlsjukdomar och diabetes."
 • "För oss är det här ytterligare ett verktyg för att minska riskerna för förtidig död och onödigt lidande."
 • "Varje år dör över hundra personer i Sverige en förtidig död på grund av utsläpp från fartyg i Östersjön, enligt forskning från Göteborgs universitet."
 • "I december friades en kvinna som åtalats för mordförsök efter en förtidig födsel."
 • "Risken för förtidig födsel, låg födelsevikt eller fosterdöd har minskat väsentligt i Norden under de senaste 20 åren för barn som blir till genom assisterad befruktning."
 • "Exempelvis har risken för förtidig födsel minskat från 13 procent under åren 1988-1992 till 8 procent under åren 2003-2007."
 • "Högt intag av protein av kött medför högre risk för förtidig död."
 • "För mycket salt kan orsaka njurskador, hjärtinfarkt och förtidig död."
 • "För mycket salt leder till ökad sjuklighet och förtidig död, säger Irene Mattisson, nutritionist på Livsmedelsverket."
 • "En ny tvärvetenskaplig studie visar nu att höga halter kan leda till förtidig död i framför allt hjärt- kärlsjukdomar."
 • "Barn och ungdomar som lider av fetma riskerar att dö en förtidig död och få cancer, hjärtkärlsjukdomar och diabetes."
 • "För oss är det här ytterligare ett verktyg för att minska riskerna för förtidig död och onödigt lidande."

Diskussion om ordet förtidig