temporär

Adjektiv

Synonymer till temporär

Hur används ordet temporär

  • "Bakom festivalen står konst- och kulturföreningen PLX som sedan de startade 2014 har arrangerat flera utställningar och bland annat haft en temporär konsthall i Malmö."
  • "– Sedan kunde vi visa att miljöpåverkan var väldigt liten och dessutom temporär."
  • "– Höjningen är temporär eftersom vi vill säga upp avtalet med Migrationsverket och sedan sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd, säger gruppledare Ola Svensson."
  • "Själv hade jag en temporär lägenhet i början."
  • "” Vi har ett obestånd som är av temporär karaktär och vi kommer att överklaga beslutet för att säkerställa att vi har vår plats i hockeyallsvenskan för kommande säsong. ”, skriver han på klubbens hemsida."
  • "Deras anställda kan ha insjuknat och då behövs det temporär personal, säger Taina Sarmiento, företagsrådgivare som jobbar med kompetensförsörjning vid Arbetsförmedlingen i Blekinge till tidningen."
  • "” Vi har ett obestånd som är av temporär karaktär och vi kommer att överklaga beslutet för att säkerställa att vi har vår plats i hockeyallsvenskan för kommande säsong."
  • "Det här är en temporär lösning."
  • "Samtidigt ansöker de om att ha en temporär återvinningsstation på ett strandskyddat område."
  • "Regeringen vill avsätta totalt två miljarder kronor till en temporär utbyggnad av högskolan."

Vad betyder temporär inom data ?

tillfällig; som är giltig för en viss begränsad tid

Diskussion om ordet temporär