tidsbegränsad

Adjektiv

Hur används ordet tidsbegränsad

 • "En muslimsk man i Blekinge hävdar att han fått sparken från en tidsbegränsad anställning på Volvo i Olofström efter att han bett en bön på arbetsplatsen."
 • "– Jättekul att få hem honom, även om det är under en tidsbegränsad period."
 • "Kontraktsprost Pamela Garpefors säger till tidningen att det inte är optimalt ur säkerhetssynpunkt att sova i kyrkan och att församlingen bara fick dispens under förutsättning att insatsen var tidsbegränsad."
 • "Där berättar företagaren att han vill få sitt straff uppskjutet, eftersom han fått en tidsbegränsad anställning i ett byggföretag till januari 2021."
 • "– Det är tråkigt, jag är bara tidsbegränsad här och hade hoppats på en fast tjänst, men nu ser det mörkt ut, säger Robin Jonasson, en av många besvikna medarbetare på Försäkringskassan i Karlshamn idag."
 • "Läraren har en tidsbegränsad anställning."
 • "Aleksandra som i dag har en tidsbegränsad anställning hoppas på förlängning."
 • "Det byggs nämligen en ny vattentäkt i Lennheden, för 200 miljoner kronor, så tiden Faluborna kan njuta av sitt goda vatten är tidsbegränsad."
 • "” En utvecklingsanställning innebär en tidsbegränsad anställning där medarbetare under ett år erbjuds ett anpassat arbete i något av Samhalls kunduppdrag ”, skriver Samhall."
 • "Medan andra kommuner, exempelvis Gävle, beslutade att ge lönelyften under en tidsbegränsad period."
 • "En muslimsk man i Blekinge hävdar att han fått sparken från en tidsbegränsad anställning på Volvo i Olofström efter att han bett en bön på arbetsplatsen."
 • "– Jättekul att få hem honom, även om det är under en tidsbegränsad period."
 • "Kontraktsprost Pamela Garpefors säger till tidningen att det inte är optimalt ur säkerhetssynpunkt att sova i kyrkan och att församlingen bara fick dispens under förutsättning att insatsen var tidsbegränsad."
 • "Där berättar företagaren att han vill få sitt straff uppskjutet, eftersom han fått en tidsbegränsad anställning i ett byggföretag till januari 2021."
 • "– Det är tråkigt, jag är bara tidsbegränsad här och hade hoppats på en fast tjänst, men nu ser det mörkt ut, säger Robin Jonasson, en av många besvikna medarbetare på Försäkringskassan i Karlshamn idag."
 • "Läraren har en tidsbegränsad anställning."
 • "Aleksandra som i dag har en tidsbegränsad anställning hoppas på förlängning."
 • "Det byggs nämligen en ny vattentäkt i Lennheden, för 200 miljoner kronor, så tiden Faluborna kan njuta av sitt goda vatten är tidsbegränsad."
 • "” En utvecklingsanställning innebär en tidsbegränsad anställning där medarbetare under ett år erbjuds ett anpassat arbete i något av Samhalls kunduppdrag ”, skriver Samhall."
 • "Medan andra kommuner, exempelvis Gävle, beslutade att ge lönelyften under en tidsbegränsad period."

Vad betyder tidsbegränsad inom generell ?

som bara gäller eller existerar under en begränsad (bestämd, ändlig) tid, och sedan inte längre

Möjliga synonymer till tidsbegränsad

Diskussion om ordet tidsbegränsad

tidsbegränsa

tidsbegränsar
tidsbegränsade
tidsbegränsat
Verb

Hur böjs ordet tidsbegränsa på svenska?

Presens: tidsbegränsar
Preteritum: tidsbegränsade
Supinum: tidsbegränsat

Hur används ordet tidsbegränsa

 • "Det är med undantagen att tidsbegränsa platserna till två timmar i stans mest centrala delar samt slopat p-förbud nattetid ( 03.00-07.30 ) som SD i övrigt ger stöd åt tekniska förvaltningens förslag."
 • "Dagens beslut innebär att tingsrätten inte avslår hans begäran att tidsbegränsa straffet, utan att Rättsmedicinalverket ska göra en ny utredning om risken för att Flink återfaller i brott."
 • "Han tycker det för tidigt att tidsbegränsa Flinks straff."
 • "Däremot valde rätten att tidsbegränsa straffet till nio års fängelse med tanke på den skyldiges ringa ålder."
 • "Efter att ha samtalat med fastighetsförvaltaren ska man nu tidsbegränsa parkeringen vilket gör det lättare att lappa bilar som står där olovligen."
 • "När beslutet att tidsbegränsa demonstrationen meddelades till deltagarna var det några som lämnade platsen."
 • "Det var fel av Sveriges Radio att tidsbegränsa anställningen för journalisten Linn Ohlsson."
 • "Han tycker det för tidigt att tidsbegränsa Flinks straff."
 • "Planerna på att tidsbegränsa utbildningen ska behandlas av en utredning."
 • "En åtgärd för att minska dödsfallen är enligt inspektionen att tidsbegränsa MC-kortets giltighet."

Diskussion om ordet tidsbegränsa