uppsåtlig

uppsåtligare
uppsåtligast
Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till uppsåtlig

Hur böjs ordet uppsåtlig på svenska?

Komparativ: uppsåtligare
Superlativ: uppsåtligast

Hur används ordet uppsåtlig

 • "Nu stämmer de Swedbank på skadestånd för bland annat uppsåtlig alternativt oaktsam medverkan till trolöshet mot huvudman."
 • "” Ett medvetet risktagande av allvarligt slag som ligger nära ett uppsåtlig dödande ” skriver Blekinge tingsrätt i domen."
 • "Omständigheterna bedöms inte heller vara så försvårande att handlingen närmar sig en uppsåtlig gärning med samma kränkande innebörd som om den hade varit avsiktlig."
 • "” Baserat på i dag föreliggande information är det inte möjligt att bedöma om eventuell skada kan uppkomma och huruvida en sådan skada i så fall orsakats av uppsåtlig eller oaktsam förvaltningsåtgärd av den verkställande direktören ”, skriver revisorerna i Telia Soneras årsredovisning som blev offentlig på onsdagen."
 • "Enligt polisen finns det ingen anledning till att misstänka att skjutningen ska ha varit uppsåtlig."
 • "Domstolarna anser att oaktsam våldtäkt ofta är svårt att applicera och friar istället den tilltalade eller dömer till ” uppsåtlig ” våldtäkt."
 • "Åklagaren förklarade vid häktningsförhandlingen att läkaren genom en uppsåtlig aktiv handling givit en nyfödd flicka en dödlig injektion med morfin och tiopental, ett kraftig lugnande och sövande narkosmedel."
 • "Åklagaren Elisabeth Brandt anser att det rör sig om en uppsåtlig aktiv handling från läkarens sida och att ett tänkbart motiv kan vara att det rör sig om ett sk barmhärtighetsmord."
 • "Åklagaren förklarade vid häktningsförhandlingen att läkaren genom en uppsåtlig aktiv handling givit en nyfödd flicka en dödlig injektion med morfin och tiopental, ett kraftig lugnande och sövande narkosmedel."
 • "Polisen tror inte att skjutningen var uppsåtlig."
 • "Nu stämmer de Swedbank på skadestånd för bland annat uppsåtlig alternativt oaktsam medverkan till trolöshet mot huvudman."
 • "” Ett medvetet risktagande av allvarligt slag som ligger nära ett uppsåtlig dödande ” skriver Blekinge tingsrätt i domen."
 • "Omständigheterna bedöms inte heller vara så försvårande att handlingen närmar sig en uppsåtlig gärning med samma kränkande innebörd som om den hade varit avsiktlig."
 • "” Baserat på i dag föreliggande information är det inte möjligt att bedöma om eventuell skada kan uppkomma och huruvida en sådan skada i så fall orsakats av uppsåtlig eller oaktsam förvaltningsåtgärd av den verkställande direktören ”, skriver revisorerna i Telia Soneras årsredovisning som blev offentlig på onsdagen."
 • "Enligt polisen finns det ingen anledning till att misstänka att skjutningen ska ha varit uppsåtlig."
 • "Domstolarna anser att oaktsam våldtäkt ofta är svårt att applicera och friar istället den tilltalade eller dömer till ” uppsåtlig ” våldtäkt."
 • "Åklagaren förklarade vid häktningsförhandlingen att läkaren genom en uppsåtlig aktiv handling givit en nyfödd flicka en dödlig injektion med morfin och tiopental, ett kraftig lugnande och sövande narkosmedel."
 • "Åklagaren Elisabeth Brandt anser att det rör sig om en uppsåtlig aktiv handling från läkarens sida och att ett tänkbart motiv kan vara att det rör sig om ett sk barmhärtighetsmord."
 • "Åklagaren förklarade vid häktningsförhandlingen att läkaren genom en uppsåtlig aktiv handling givit en nyfödd flicka en dödlig injektion med morfin och tiopental, ett kraftig lugnande och sövande narkosmedel."
 • "Polisen tror inte att skjutningen var uppsåtlig."

Diskussion om ordet uppsåtlig