granntyckt

Adjektiv

Vad betyder granntyckt inom generell ?

nogräknad

Relaterat till granntyckt

val

kräsenhet

missbelåtenhet

ovillighet

ogillande

känslosamhet

Diskussion om ordet granntyckt