lagisk

Adjektiv
religion
att syssla med regelverk i stället för att tjäna Gud;
att följa bokstaven