förkasta

förkastar
förkastade
förkastat
Verb

Synonymer till förkasta

Hur böjs ordet förkasta på svenska?

Presens: förkastar
Preteritum: förkastade
Supinum: förkastat

Hur används ordet förkasta

 • "Enligt Martin Schulz kommer parlamentet förmodligen att anta eller förkasta budgeten i en hemlig omröstning."
 • "Beslutet innebär att Göteborg stad hade rätt att förkasta anbud på byggen som man ansåg innehöll för låga lönekostnader."
 • "Beslutet innebär att Göteborg stad hade rätt att förkasta anbud på byggen som man ansåg innehöll för låga lönekostnader."
 • "Men förvaltningsrätten anser inte att det finns tillräckliga skäl för att förkasta anbuden."
 • "Men förvaltningsrätten anser inte att det finns tillräckliga skäl för att förkasta anbuden."
 • "Att regionledarna Blomqvist och Kviberg för Socialdemokraterna och Vänstern väljer att förkasta medborgarnas åsikter förvånar kanske inte, då deras beslut ofta genomsyras av en ” klapp-på-huvudet-politik ”."
 • "Styrelsen kan inte vägra att kalla stämman på grund av att ärendet ifråga behandlats av tidigare stämma eller att styrelsen med säkerhet förutser att stämman kommer att förkasta förslaget i ärendet ifråga."
 • "Martin Heidegger kan man förkasta filosofiskt, moraliskt, politiskt, men man kan inte förneka att han var en av sitt sekels största tänkare."
 • "Återigen vill i alla fall medelklassen syra grönsaker och förkasta konserveringsmedel."
 • "Vi uppmanar till att förkasta våld och frige politiska fångar, inklusive president Mursi"
 • "Att ena och leda partiet skulle inletts direkt i stället för att utse syndabock och förkasta alla kompromisser."
 • "Men vem som helst får inte köpa : ” Polismyndigheten förbehåller sig fri prövningsrätt av samtliga inkomna intresseanmälningar och rätt att förkasta samtliga ” skriver man på Facebook."
 • "– Men vi fick bara tre anbud och två fick vi förkasta för att de inte var fullständiga och då valde vi att avbryta, säger Ulf Bengtsson."
 • "En klar majoritet, 506 ledamöter, ställde sig bakom en resolution om att ” förkasta ” uppgörelsen – ett budgetförslag för åren 2014 och sju år framåt – som de 27 EU-ländernas ledare efter dygnslånga och svettiga manglingar enades om på sitt toppmöte i februari."
 • "Vi såg inget annat val än att förkasta det."
 • "” I stället för att mötas och hitta breda lösningar överlåter man till Sverigedemokraterna att anta eller förkasta."
 • "Därmed kan riksdagen antingen bekräfta regeringens beslut, ändra det eller helt förkasta det."
 • "Jag tycker inte man kan säga att man ska förkasta hela den svenska narkotikapolitiken, den har varit bra på många områden, säger Gabriel Wikström, men tillägger att de delar av den svenska narkotikapolitiken som inte fungerat behöver utvecklas :"
 • "- När det finns ett färdigt förslag då kommer jag att ställa mig bakom det eller förkasta det, säger Juholt."
 • "Därefter ska ansvariga ministrar samt EU-parlamentet antingen godkänna eller förkasta förslaget."

Vad betyder förkasta inom bildligt ?

avslå, avvisa

Möjliga synonymer till förkasta

Relaterat till förkasta

kräsenhet

annullering

avslag

förnekelse

avskildhet

fördrivning

förlust

overksamhet

enstöring

uteslutning

ogillande

motvilja

domslut

oenighet

gagnlöshet

ringaktning

missbelåtenhet

anklagelse

försämring

upphörande

förkastelse

Diskussion om ordet förkasta

förkastad

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet förkastad

 • "– Jag var inte tillräckligt stark och modig då, jag menar, kära du det är ett vågspel att våga ge ut en bok som ska bedömas av andra och kanske sågas, bli förkastad eller missförstådd."
 • "Hans Johlgren överklagade Arbetsförmedlingens beslut och i dag efter fem månader har han fått fullständig upprättelse och Arbetsförmedlingen i Motala en rejäl näsbränna efter att omprövningseneheten förkastad avstängningen och gett Hans Johlgrens retroaktiv ersättning och rätt att söka skadestånd."
 • "Förtalad och förkastad ... Och nu är den utbytt."

Diskussion om ordet förkastad