byalag

byalaget
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet byalag

  • "Verkö byalag har kämpat för området i många år och hundratals Verköbor har skrivit på protestlistor."
  • "Verkö byalag"
  • "Nu får intresseföreningen Björkholmens byalag inte sitt ärende prövat av mark- och miljödomstolen i Växjö."
  • "Det som Björkholmens byalag vänt sig emot är uppsättningen av parkeringsstolpar och skyltar som de menar förfular området och inkräktar på den unika miljö som tillhör Karlskronas världsarv."
  • "Men beskedet kom inte som en chock, säger Mikael Johannesson, ordförande Björkholmens byalag."
  • "Moderaterna i Karlskrona har träffat företrädare för Björkholmens byalag samt boende på Björkholmen och moderaterna håller de boende."
  • "Björkholmens byalag har under flera år försökt få kommunen och stiftelsen att rusta upp stugorna."
  • "Då kan vi inte locka med turismen på Verkö på samma sätt, säger Johan Svensson, ordförande i Verkö byalag."
  • "Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Karlskrona har Verkö byalag försökt få kommunen att ändra sina planer."
  • "I videoklippet från 25 maj 2020 berättar Kärstin Holmberg, ordförande i Mölletops byalag varför de är kritiska till planerna."

Vad betyder byalag inom historia, sociologi ?

Fotograf: Wikipedia
Ett byalag är den institution som invånarna i en by organiserar sig i. I äldre tid hade byalaget en mer juridisk funktion, då byalaget bl.a. utsåg sändebud till sockenstämman, alltså föregångarna till dagens kommunfullmäktigeledamöter. https://sv.wikipedia.org/wiki/Byalag

Relaterat till byalag

tillhåll

Diskussion om ordet byalag