kronologisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet kronologisk

  • "Reglerna är enkla : Alla Beatles-låtar i kronologisk ordning, en låt i veckan, och så nära originalet som möjligt."
  • "– Anledningen till att man tycker på det viset är kanske att man inte tar det i kronologisk ordning, utan man hoppar från en timme till en annan och då kan det vara svårt att hålla isär vad det är som har hänt från den ena stunden till den andra."
  • "Vi sammanfattar händelserna i kronologisk ordning."
  • "Nedan listas brandlarmen i kronologisk ordning."
  • "Två album per kväll kommer att spelas i kronologisk ordning."
  • "I en visserligen något sliten lada men med välfyllt serieinnehåll som till exempel en kronologisk sammanställning över seriernas utveckling från slutet av 1800-talet, Tintin, Fantomen, Asterix och Modesty Blaise bara för att nämna något."
  • "– Det känns oerhört märkligt att man använder sig av en kronologisk ålder när man sätter en gräns för den medicinska undersökningen."
  • "Men enligt de nya resultaten från en forskningsstudie vid Karolinska Institutet och Karolinska sjukhuset, är kronologisk ålder inte ett tillräckligt bra sätt att bedöma chanserna att klara sjukdomen."
  • "– Det är så stora skillnader mellan patienter som är så pass gamla att det inte räcker att bara titta på kronologisk ålder, säger Dorota Religa, professor i geriatrik, som är ansvarig för studien."
  • "( För att läsa inläggen i kronologisk ordning börja längst ned i texten. )"

Vad betyder kronologisk inom generell ?

som har att göra med tideräkning, som är ordnad i naturlig tidsföljd

Diskussion om ordet kronologisk