grumla

grumlar
grumlade
grumlat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet grumla på svenska?

Presens: grumlar
Preteritum: grumlade
Supinum: grumlat

Hur används ordet grumla

  • "De som tvivlar eller försöker grumla till vetenskapen får vakna upp nu och inse att debatten är över, säger Assad Rheman från Jordens vänner."
  • "Hennes stipendieutställning handlar om hur både tiden och smoggen kan grumla konstnärens minne av sin barndoms Kina."
  • "En påminnelse om att gubbbväldet riskerar att grumla våra perspektiv och leda in oss i skuggan, att vi måste inse att kvinnliga politiker inte är duktiga utan professionella."
  • "Nyheten om det inträffade meddelades först efter fyra timmar i den irakiska televisionen, kanske för att inte grumla glädjen över fotbollsframgången."
  • "Men trots att Mikael Karlsson nu ser positivt på den kommande säsongen så finns det saker som kan grumla starten och det är ett minusresultat från föregående säsong som har resulterat i både personalnedskärningar och att klubbchefen Jörgen Kling har fått lämna sin post."
  • "Det diplomatiska spel som pågår sveper omständigheterna kring händelsen i dunkel och hos de anhöriga finns rädslan att politiska och ekonomiska intressen för alltid ska komma att grumla sanningen."
  • "- Jag vill inte grumla glädjen över vår seger i kväll men vägen framför oss är fortsatt mycket svår, sade han."
  • "De som tvivlar eller försöker grumla till vetenskapen får vakna upp nu och inse att debatten är över, säger Assad Rheman från Jordens vänner."
  • "Det är stort fokus på miljön under byggtiden, arbetena får till exempel inte grumla vattnet i Göta älv."
  • "SCA vill grumla vatten"

Diskussion om ordet grumla