förorena

förorenar
förorenade
förorenat
Verb

Synonymer till förorena

Hur böjs ordet förorena på svenska?

Presens: förorenar
Preteritum: förorenade
Supinum: förorenat

Hur används ordet förorena

 • "Försvarsmakten kände till att brandsläckningsskum kunde förorena dricksvatten med PFAS-ämnen – innan det hittades i Kallinge för sex år sedan."
 • "Under 2010 åtalas företaget för att ha hanterat muddermassor på ett sätt som kan förorena mark eller grundvatten."
 • "Högfluorerade ämnen riskerar att förorena vattendrag och dricksvattentäkter när de kommer ut i miljön."
 • "Flödet finns där för att bakterier och annat inte ska förorena när det väl är dags att koppla på vattnet, men den stora mängden gör att även ansvariga hajar till."
 • "Nu ska det utredas i vilken mån det här kan förorena miljön och rubba Östersjöns ekosystem."
 • "Enligt en av kommunens miljöinspektörer så riskerar avfallet, som kommer från en företagare i närheten, att allvarligt förorena grundvattnet."
 • "Men när man tar den här spillningen, så får man inte förorena den genom att ta med händerna – men en pinne i skogen brukar fungera bra, berättar Sven Arnvind som är ansvarig för björnspillningsinventeringen hos länsstyrelsen i Dalarna."
 • "Det finns 30 andra bergrum på SGU:s ansvarslista som på ett eller annat sätt behöver säkras från att förorena miljön."
 • "Det finns risk att det kan förorena kommunens vattentäkt som försörjer omkring 80 000 invånare."
 • "Man har också vänt sig mot att det nya reningsverket skulle mynna ut i havet utanför stugområdet och därmed kunna förorena vattnet."
 • "Försvarsmakten kände till att brandsläckningsskum kunde förorena dricksvatten med PFAS-ämnen – innan det hittades i Kallinge för sex år sedan."
 • "Under 2010 åtalas företaget för att ha hanterat muddermassor på ett sätt som kan förorena mark eller grundvatten."
 • "Högfluorerade ämnen riskerar att förorena vattendrag och dricksvattentäkter när de kommer ut i miljön."
 • "Flödet finns där för att bakterier och annat inte ska förorena när det väl är dags att koppla på vattnet, men den stora mängden gör att även ansvariga hajar till."
 • "Nu ska det utredas i vilken mån det här kan förorena miljön och rubba Östersjöns ekosystem."
 • "Enligt en av kommunens miljöinspektörer så riskerar avfallet, som kommer från en företagare i närheten, att allvarligt förorena grundvattnet."
 • "Men när man tar den här spillningen, så får man inte förorena den genom att ta med händerna – men en pinne i skogen brukar fungera bra, berättar Sven Arnvind som är ansvarig för björnspillningsinventeringen hos länsstyrelsen i Dalarna."
 • "Det finns 30 andra bergrum på SGU:s ansvarslista som på ett eller annat sätt behöver säkras från att förorena miljön."
 • "Det finns risk att det kan förorena kommunens vattentäkt som försörjer omkring 80 000 invånare."
 • "Man har också vänt sig mot att det nya reningsverket skulle mynna ut i havet utanför stugområdet och därmed kunna förorena vattnet."

Diskussion om ordet förorena