högtstående

Adjektiv

Synonymer till högtstående

Hur används ordet högtstående

  • "Sex novellsamlingar som hör till det stilistiskt mest högtstående som skrivits i skräckgenren och yttermera innehåller ett par noveller som skrämt mig mer än något annat, exempelvis Pig blood blues. ”"
  • "– Jag tror att man upplever att man framlever en moralisk, socialt och estetiskt inte minst mer högtstående livsstil här."
  • "SvD:s kulturbevakning har en stark och kvalitativt högtstående särprägel som det ska bli riktigt roligt att försöka utveckla ytterligare."
  • "Prisets ändamål är att belöna ett högtstående författarskap i Tomas Tranströmers anda."
  • "– De som är frälsta kan vara benägna att ha en fördömande attityd mot dem som inte är duktiga och moraliskt högtstående, menar professor Barbro Vijma vid Linköpings universitet."
  • "I dag är det dessvärre mera sällan vackra moskéer och högtstående kultur vi tänker på i samband med Uzbekistan."
  • "Rydholm är också inne på trenden med mer etiskt högtstående köttproduktion."
  • "Summan är på 200 000 kronor och syftet att belöna ett högtstående författarskap i hans anda, skriver staden i ett pressmeddelande."
  • "Jordbruk med majs som främsta gröda var den främsta ekonomiska motorn när den högtstående kulturen växte fram i de peruanska Anderna för 5 000 år sedan, visar en ny studie."
  • "Det var under den här tiden, från 3000 före Kristus och framåt, som jordbruket utvecklades och de högtstående samhällena och den monumentala arkitekturen växte fram, skriver Haas och hans kollegor i Pnas."

Diskussion om ordet högtstående