framtida

Adverb

Översättningar

Hur används ordet framtida

  • "Det blev inget beslut om kommunens framtida dricksvatten när fullmäktige i Olofström sammanträdde under måndagskvällen."
  • "– Vi tror att det behövs en policy, ett vägledande dokument för framtida bedömningar, säger Helena Revelj."
  • "Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att se över ett 20-tal framtida vägbyggen för att minska klimatpåverkan."
  • "Om det är så att en bild som visar att detta beteendet anses vara kriminaliserat, som vi anser att det ska vara, skulle det betyda att det är tillräckligt med en bild som bevisning och det kan få stor betydelse för framtida ärenden, säger Hanna Lemoine."
  • "Anledningen att Karlskronas vattenverk pekas ut som riksintressant är att det nyttjas av många människor, har stor kapacitet och god kvalitet, har liten risk att påverkas av klimatförändringar och behövs som reserv eller för framtida användning."
  • "Men det fanns dem i sällskapet som hellre ville planera framtida bröllop."
  • "Hockeyklubben har ansökt om pengarna för att skapa förutsättningar för en framtida verksamhet med ekonomi i balans."
  • "– Polisen vidtar vissa utredningsåtgärder för att socialförvaltningen ska kunna göra en bedömning av framtida behov."
  • "Idag presenterades den övergripande utvecklingsplanen för flygstationen som ytterligare ska öka kapaciteten och förbättra för nuvarande och framtida resenärer från Ronneby Airport."
  • "– När man blev sjuk tänkte jag inte så mycket på framtida jobb och om jag skulle bli vd igen, i stället var det familjen som kom i första hand."

Vad betyder framtida inom internet ?

som hör framtiden till; som kommer/beräknas komma att existera/finnas i framtiden

Möjliga synonymer till framtida

Diskussion om ordet framtida

framtida

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder framtida inom generell ?

som hör framtiden till; som kommer/beräknas komma att existera/finnas i framtiden

Möjliga synonymer till framtida

Diskussion om ordet framtida