u-landsbistånd

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet u-landsbistånd

  • "Om inte de rika länderna ökar sitt u-landsbistånd blir det svårt för världen att nå FN:s millenniemål."
  • "Mannen var spelberoende och spelade bort en kvarts miljon som skulle ha använts för u-landsbistånd."
  • "Mannen som haft ett förtroendeuppdrag som kassör, hade ekonomiskt ansvar för en personalstiftelse som sysslade med u-landsbistånd."

Vad betyder u-landsbistånd inom politik ?

Internationellt utvecklingssamarbete är verksamhet som syftar till att främja ekonomisk utveckling och välstånd i fattiga länder, i samverkan mellan rika och fattiga länder. https://sv.wikipedia.org/wiki/Internationellt_utvecklingssamarbete

Möjliga synonymer till u-landsbistånd

Relaterat till u-landsbistånd

bortgivande

filantropi

Diskussion om ordet u-landsbistånd