splosh

Substantiv

Diskussion om ordet splosh

splosh

splosh
sploshed
sploshed
Verb

Översättningar

Hur används ordet splosh

  • "We had to splosh across the wet meadow"

Ordet splosh har 5 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom meteorologi
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom film
ALLMÄNT
meteorologi
vardagligt
generell
film

Ordet splosh inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till splosh (inom ALLMÄNT)

Ordet splosh inom meteorologi

Synonymer till splosh (inom meteorologi)

Ordet splosh inom vardagligt

Synonymer till splosh (inom vardagligt)

Ordet splosh inom generell

Synonymer till splosh (inom generell)

Ordet splosh inom film

Synonymer till splosh (inom film)

Möjliga synonymer till splosh (inom film)

Diskussion om ordet splosh