plash

plashes
Substantiv

Översättningar

Synonymer till plash

Möjliga synonymer till plash

Diskussion om ordet plash

plash

plash
plashed
plashed
Verb

Översättningar

Ordet plash har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom film
sport
generell
film

Ordet plash inom sport

Översättningar (inom sport)

Ordet plash inom generell

Synonymer till plash (inom generell)

Ordet plash inom film

Synonymer till plash (inom film)

Diskussion om ordet plash