skewer

skewer
skewered
skewered
Verb

Översättningar

Synonymer till skewer

Hur används ordet skewer

  • "skewer the meat for the BBQ"

Vad betyder skewer inom vardagligt ?

drive a skewer through

Diskussion om ordet skewer

skewer

skewers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder skewer inom mat ?

a long pin for holding meat in position while it is being roasted

Möjliga synonymer till skewer

Diskussion om ordet skewer