spirt

spirt
spirted
spirted
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till spirt

Ordet spirt har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom sport
  • Inom generell
  • Inom norgespec
vardagligt
sport
generell
norgespec

Ordet spirt inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till spirt (inom vardagligt)

Ordet spirt inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Ordet spirt inom generell

Synonymer till spirt (inom generell)

Ordet spirt inom norgespec

Synonymer till spirt (inom norgespec)

Diskussion om ordet spirt

spirt

Substantiv

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Synonymer till spirt (inom norgespec)

Ordet spirt har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sport
  • Inom teknik
generell
sport
teknik

Ordet spirt inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till spirt (inom generell)

Ordet spirt inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till spirt (inom sport)

Ordet spirt inom teknik

Synonymer till spirt (inom teknik)

Möjliga synonymer till spirt (inom teknik)

Diskussion om ordet spirt