squirt

squirts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet squirt har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom vapen
  • Inom vardagligt
teknik
vapen
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet squirt inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till squirt (inom teknik)

Möjliga synonymer till squirt (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet squirt inom vapen

Översättningar (inom vapen)

Synonymer till squirt (inom vapen)

Möjliga synonymer till squirt (inom vapen)

Mindre vanlig betydelse av ordet squirt inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till squirt (inom vardagligt)

Diskussion om ordet squirt

squirt

squirt
squirted
squirted
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till squirt (inom vardagligt)

Hur används ordet squirt

  • "spurt the wall with water"

Ordet squirt har 2 betydelser

  • Inom sport
  • Inom teknik
sport
teknik

Vad betyder squirt inom sport ?

wet with a spurt of liquid

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till squirt (inom sport)

Ordet squirt inom teknik

cause to come out in a squirt, of liquids

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till squirt (inom teknik)

Möjliga synonymer till squirt (inom teknik)

Diskussion om ordet squirt