high-muck-a-muck

high-muck-a-mucks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder high-muck-a-muck inom vardagligt ?

an arrogant or conceited person of importance

Översättningar

Svenska

Synonymer till high-muck-a-muck

Möjliga synonymer till high-muck-a-muck