stropp

stroppen
stroppar
stropparna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till stropp

Hur böjs ordet stropp på svenska?

Obestämd singular: stropp
Bestämd singular: stroppen
Obestämd plural: stroppar
Bestämd plural: stropparna

Ordet stropp har 4 betydelser

  • Inom trafik
  • Inom vardagligt
  • Inom sjöfart
  • Inom bildligt
trafik
vardagligt
sjöfart
bildligt

Vad betyder stropp inom trafik ?

gummiband som håller fast till exempel en presenning

Översättningar (inom trafik)

Synonymer till stropp (inom trafik)

Möjliga synonymer till stropp (inom trafik)

Vanlig betydelse av ordet stropp inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till stropp (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till stropp (inom vardagligt)

Relaterat till stropp (inom vardagligt)

klädsel

Mindre vanlig betydelse av ordet stropp inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till stropp (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till stropp (inom sjöfart)

Ovanlig betydelse av ordet stropp inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till stropp (inom bildligt)

Möjliga synonymer till stropp (inom bildligt)

Relaterat till stropp (inom bildligt)

förbindelsemedel

Diskussion om ordet stropp

stropp

stropp
stropped
stropped
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till stropp

Diskussion om ordet stropp