get hold of

get hold of
got hold of
gotten hold of
Verb

Synonymer till get hold of

Ordet get hold of har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom allmänt
vardagligt
generell
allmänt

Ordet get hold of inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet get hold of inom generell

Ordet get hold of inom allmänt

Synonymer till get hold of (inom allmänt)

Möjliga synonymer till get hold of (inom allmänt)