elicit

elicit
elicited
elicited
Verb

Översättningar

Synonymer till elicit

Hur används ordet elicit

  • "elicit a solution"

Ordet elicit har 4 betydelser

  • Inom handel
  • Inom bildligt
  • Inom mat
  • Inom generell
handel
bildligt
mat
generell

Ordet elicit inom handel

Översättningar (inom handel)

Möjliga synonymer till elicit (inom handel)

Ordet elicit inom bildligt

Synonymer till elicit (inom bildligt)

Möjliga synonymer till elicit (inom bildligt)

Ordet elicit inom mat

Synonymer till elicit (inom mat)

Möjliga synonymer till elicit (inom mat)

Ordet elicit inom generell

derive by reason

Diskussion om ordet elicit