enkindle

enkindle
enkindled
enkindled
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet enkindle har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom bildligt
teknik
generell
bildligt

Ordet enkindle inom teknik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till enkindle

Ordet enkindle inom generell

Ordet enkindle inom bildligt

Synonymer till enkindle