attain

attain
attained
attained
Verb

Översättningar

Hur används ordet attain

  • "the drought might attain alarming proportions"
  • "Once you've attained the desired location, make sure that the projector is aligned horizontally straight."
  • "The ecosystem attained equilibrium."

Ordet attain har 4 betydelser

  • Inom musik
  • Inom handel
  • Inom polisväsende
  • Inom ålderdomlig
musik
handel
polisväsende
ålderdomlig

Vanligast betydelse av ordet attain inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till attain (inom musik)

Ordet attain inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till attain (inom handel)

Möjliga synonymer till attain (inom handel)

Ordet attain inom polisväsende

reach a goal or destination.

Översättningar (inom polisväsende)

Synonymer till attain (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till attain (inom polisväsende)

Ordet attain inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till attain (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till attain (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet attain