clear up

clear up
cleared up
cleared up
Verb

Hur används ordet clear up

  • "Clear up the question of who is at fault"

Ordet clear up har 4 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom slang
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
teknik
slang
ALLMÄNT
generell

Ordet clear up inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till clear up (inom teknik)

Ordet clear up inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till clear up (inom slang)

Möjliga synonymer till clear up (inom slang)

Ordet clear up inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till clear up (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till clear up (inom ALLMÄNT)

Ordet clear up inom generell