practise

practise
practised
practised
Verb

Synonymer till practise

Ordet practise har 2 betydelser

  • Inom hundar
  • Inom ekonomi
hundar
ekonomi

Ordet practise inom hundar

Översättningar (inom hundar)

Möjliga synonymer till practise (inom hundar)

Ordet practise inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till practise (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till practise (inom ekonomi)

Diskussion om ordet practise

practise

practises
Substantiv

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till practise (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till practise

Diskussion om ordet practise