CART

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
  • CART  [ förkortning, data ]

Diskussion om ordet CART

cart

cart
carted
carted
Verb

Översättningar

Vad betyder cart inom sjöfart ?

transport something in a cart

Möjliga synonymer till cart

Diskussion om ordet cart

cart

carts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet cart

  • "he used a handcart to carry the rocks away"
  • "their pushcart was piled high with groceries"

Ordet cart har 4 betydelser

  • Inom handel
  • Inom norgespec, fordon
  • Inom generell
  • Inom sport
handel
norgespec, fordon
generell
sport

Ordet cart inom handel

Översättningar (inom handel)

Svenska

Möjliga synonymer till cart (inom handel)

Ordet cart inom norgespec, fordon

Översättningar (inom norgespec, fordon)

Svenska

Möjliga synonymer till cart (inom norgespec, fordon)

Ordet cart inom generell

a heavy open vehicle usually having two wheels and drawn by an animal

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet cart inom sport

Synonymer till cart (inom sport)

Diskussion om ordet cart

CART

Substantiv

Översättningar (inom sport)

Synonymer till CART (inom sport)

Vad betyder CART inom förkortning, data ?

Computer-Assisted Radar Tomography

Diskussion om ordet CART