crawl

[krål]
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet crawl?

[krål]

Hur används ordet crawl

 • "Bröstsim ut – crawl in"
 • "Inte en bröstsimövning i sikte, På Falu SS simskola är det crawl som gäller."
 • "Cornelia Castillo från Bjursåsger ett handfast tips till den som är nyfiken på crawl :"
 • "Lär barnen crawl i stället."
 • "Därifrån till crawl är steget inte långt, säger Anders Höglund, simkunnighetsansvarig på förbundet."
 • "Bröstsim är mycket mer komplicerat än både crawl och ryggsim, konstaterar SR:s Vetenskapsradion."
 • "Äta och dricka har han tänkt göra när han simmar ryggsim men annars är det crawl som gäller, uppger han för Sveriges Radio Kalmar."
 • "Normalt är det crawl som gäller på långsimningarna, men flera timmars simning tär på krafterna."
 • "Och här på badet ser jag fler och fler halvgamla människor som kämpar på med sitt crawl."
 • "- I de förhållandena är bröstsim överlägset eftersom huvudet hålls ovanför vattenytan och det är ett mer vilsamt simsätt än crawl, något som kan vara avgörande för om man orkar ta sig i land."

Vad betyder crawl inom sport ?

ett snabbt simsätt där man växelvis paddlar med armarna och samtidigt sparkar benen upp och ner, i tävlingssammanhang använt vid frisim

Diskussion om ordet crawl

crawl

[krål]
crawlen
crawlar
crawlarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet crawl?

[krål]

Hur böjs ordet crawl på svenska?

Obestämd singular: crawl
Bestämd singular: crawlen
Obestämd plural: crawlar
Bestämd plural: crawlarna

Hur används ordet crawl

 • "Bröstsim ut – crawl in"
 • "Inte en bröstsimövning i sikte, På Falu SS simskola är det crawl som gäller."
 • "Cornelia Castillo från Bjursåsger ett handfast tips till den som är nyfiken på crawl :"
 • "Lär barnen crawl i stället."
 • "Därifrån till crawl är steget inte långt, säger Anders Höglund, simkunnighetsansvarig på förbundet."
 • "Bröstsim är mycket mer komplicerat än både crawl och ryggsim, konstaterar SR:s Vetenskapsradion."
 • "Äta och dricka har han tänkt göra när han simmar ryggsim men annars är det crawl som gäller, uppger han för Sveriges Radio Kalmar."
 • "Normalt är det crawl som gäller på långsimningarna, men flera timmars simning tär på krafterna."
 • "Och här på badet ser jag fler och fler halvgamla människor som kämpar på med sitt crawl."
 • "- I de förhållandena är bröstsim överlägset eftersom huvudet hålls ovanför vattenytan och det är ett mer vilsamt simsätt än crawl, något som kan vara avgörande för om man orkar ta sig i land."

Vad betyder crawl inom sport, simning ?

det simsätt som oftast används vid frisim och nästan alltid av alla elitsimmare, eftersom det är det snabbaste simsättet för den som klarar av det. http://sv.wikipedia.org/wiki/Crawl

Möjliga synonymer till crawl

Diskussion om ordet crawl

crawl

crawl
crawled
crawled
Verb

Hur används ordet crawl

 • "The crocodile was crawling along the riverbed"
 • "My skin crawled--I was terrified"
 • "The old cheese was crawling with maggots"
 • "The baby crawled about on the floor in all that dirt"

Ordet crawl har 4 betydelser

 • Inom generell
 • Inom slang
 • Inom färg
 • Inom vardagligt
generell
slang
färg
vardagligt

Vad betyder crawl inom generell, generell, generell ?

swim by doing the crawl; "European children learn the breast stroke; they often don't know how to crawl"

feel as if crawling with insects

be crawling with

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till crawl (inom generell)

Möjliga synonymer till crawl (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet crawl inom slang

move slowly; in the case of people or animals with the body near the ground

Översättningar (inom slang)

Synonymer till crawl (inom slang)

Möjliga synonymer till crawl (inom slang)

Ordet crawl inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till crawl (inom färg)

Möjliga synonymer till crawl (inom färg)

Ordet crawl inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till crawl (inom vardagligt)

Diskussion om ordet crawl

crawl

crawls
Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till crawl (inom vardagligt)

Hur används ordet crawl

 • "the traffic advanced at a crawl"
 • "a crawl was all that the injured man could manage"

Ordet crawl har 3 betydelser

 • Inom sport
 • Inom slang
 • Inom generell
sport
slang
generell

Vad betyder crawl inom sport ?

a swimming stroke; arms are moved alternately overhead accompanied by a flutter kick

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till crawl (inom sport)

Ordet crawl inom slang

a very slow movement

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till crawl (inom slang)

Ordet crawl inom generell

a slow creeping mode of locomotion (on hands and knees or dragging the body)

Översättningar (inom generell)

Synonymer till crawl (inom generell)

Möjliga synonymer till crawl (inom generell)

Diskussion om ordet crawl