tingle

tingles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet tingle har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom sport
  • Inom generell
medicin
sport
generell

Ordet tingle inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till tingle (inom medicin)

Ordet tingle inom sport

Synonymer till tingle (inom sport)

Möjliga synonymer till tingle (inom sport)

Ordet tingle inom generell

Synonymer till tingle (inom generell)

Diskussion om ordet tingle

tingle

tingle
tingled
tingled
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till tingle (inom generell)

Vad betyder tingle inom generell ?

cause a tingling sensation

Diskussion om ordet tingle