strö

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet strö

 • "Bland annat är det veterinärkostnader, kostnad för el, foder, strö och hovslagare."
 • "Djurägaren har inte heller lagt ut tillräckligt med strö i boxarna eller gett djuren tillräcklig omvårdnad och skötsel."
 • "I stallet upptäcktes tre magra hästar som enligt utredningen saknade både strö i boxen och tillräckligt näringsrikt foder."
 • "Att klippa itu mördarsniglarna och strö salt på dem är en variant, en annan är att rigga ölfällor och locka ner sniglarna i behållare med öl som de drunknar i."
 • "För hönsfåglarna saknades strö på golvet – istället var golvet blött och kletigt av gödsel."
 • "Det är lite som att strö sand i ögonen, för VM var tyvärr ingen vinst enligt mig, sade Gleich."
 • "De har saknat hö, vatten, rent strö och bäddmaterial."
 • "Getterna saknade helt tillgång till grovfoder och hölls på en gammal, smutsig bädd som saknade strö."
 • "– Ena punkten klagar de på att budget inte kan hållas, i nästa ärende vill man sedan strö ut ett antal miljoner."
 • "Det var första gången Miljöstyrningsrådets krav på näbbtrimning, betessäsong, inredda burar och grisars golvyta och strö prövas i rätten."

Vad betyder strö inom generell ?

försiktigt eller utan större kraft kasta eller sprida så att något fördelar sig mer eller mindre jämnt

Diskussion om ordet strö

strö

ströet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet strö

 • "Bland annat är det veterinärkostnader, kostnad för el, foder, strö och hovslagare."
 • "Djurägaren har inte heller lagt ut tillräckligt med strö i boxarna eller gett djuren tillräcklig omvårdnad och skötsel."
 • "I stallet upptäcktes tre magra hästar som enligt utredningen saknade både strö i boxen och tillräckligt näringsrikt foder."
 • "Att klippa itu mördarsniglarna och strö salt på dem är en variant, en annan är att rigga ölfällor och locka ner sniglarna i behållare med öl som de drunknar i."
 • "För hönsfåglarna saknades strö på golvet – istället var golvet blött och kletigt av gödsel."
 • "Det är lite som att strö sand i ögonen, för VM var tyvärr ingen vinst enligt mig, sade Gleich."
 • "De har saknat hö, vatten, rent strö och bäddmaterial."
 • "Getterna saknade helt tillgång till grovfoder och hölls på en gammal, smutsig bädd som saknade strö."
 • "– Ena punkten klagar de på att budget inte kan hållas, i nästa ärende vill man sedan strö ut ett antal miljoner."
 • "Det var första gången Miljöstyrningsrådets krav på näbbtrimning, betessäsong, inredda burar och grisars golvyta och strö prövas i rätten."

Vad betyder strö inom generell ?

försiktigt eller utan större kraft kasta eller sprida så att något fördelar sig mer eller mindre jämnt

Möjliga synonymer till strö

Relaterat till strö

djurskötsel

Diskussion om ordet strö

strö

strör
strödde
strött
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet strö på svenska?

Presens: strör
Preteritum: strödde
Supinum: strött

Hur används ordet strö

 • "Bland annat är det veterinärkostnader, kostnad för el, foder, strö och hovslagare."
 • "Djurägaren har inte heller lagt ut tillräckligt med strö i boxarna eller gett djuren tillräcklig omvårdnad och skötsel."
 • "I stallet upptäcktes tre magra hästar som enligt utredningen saknade både strö i boxen och tillräckligt näringsrikt foder."
 • "Att klippa itu mördarsniglarna och strö salt på dem är en variant, en annan är att rigga ölfällor och locka ner sniglarna i behållare med öl som de drunknar i."
 • "För hönsfåglarna saknades strö på golvet – istället var golvet blött och kletigt av gödsel."
 • "Det är lite som att strö sand i ögonen, för VM var tyvärr ingen vinst enligt mig, sade Gleich."
 • "De har saknat hö, vatten, rent strö och bäddmaterial."
 • "Getterna saknade helt tillgång till grovfoder och hölls på en gammal, smutsig bädd som saknade strö."
 • "– Ena punkten klagar de på att budget inte kan hållas, i nästa ärende vill man sedan strö ut ett antal miljoner."
 • "Det var första gången Miljöstyrningsrådets krav på näbbtrimning, betessäsong, inredda burar och grisars golvyta och strö prövas i rätten."

Vad betyder strö inom generell ?

försiktigt eller utan större kraft kasta eller sprida så att något fördelar sig mer eller mindre jämnt

Möjliga synonymer till strö

Diskussion om ordet strö