tvärsnitt

tvärsnittet
tvärsnitt
tvärsnitten
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till tvärsnitt

Hur böjs ordet tvärsnitt på svenska?

Obestämd singular: tvärsnitt
Bestämd singular: tvärsnittet
Obestämd plural: tvärsnitt
Bestämd plural: tvärsnitten

Hur används ordet tvärsnitt

  • "Vi har försökt utforma programmet som ett tvärsnitt av den kultur och den företagssamhet som Dalarna står för, säger landshövding Maria Norrfalk."
  • "– Föreningarna är ett tvärsnitt av övriga samhället där gamla traditioner och strukturer fortfarande till viss del härskar."
  • "EF påpekar att personerna som låtit testa sina engelskkunskaper inte utgör ett tvärsnitt av befolkningen."
  • "Inte tvärsnitt av befolkningen"
  • "Men det handlar inte om ett tvärsnitt av befolkningen, utan av vuxna som känner behov av att förbättra sin engelska."
  • "Materialet är ett tvärsnitt av befolkningen och visar vad som händer med just korttidssjukskrivningar, det vill säga ärenden som inte hinner komma till Försäkringskassan."
  • "Om man bor på ett sådant sätt att man dagligen inte får input från ett tvärsnitt av befolkningen, och inte heller från de som är underpriviligerade, kan man få värderingar och en verklighetsuppfattning som skiljer sig kraftigt från resten av befolkningen, säger Björn Gustafsson, professor i socialt arbete, till tidningen."
  • "Det är första gången som förekomsten av biverkningar av läkemedel har undersökts hos ett tvärsnitt av den vuxna befolkningen i Sverige."
  • "- Det rör sig om ett tvärsnitt av det svenska samhället, vuxna män med schysst bakgrund, företagare och anställda."
  • "– Det finns till och med folk från vårt eget företag, så det är ett tvärsnitt av Sverige här, säger han."

Vad betyder tvärsnitt inom teknik ?

yta som är resultatet av en genomskärning av något i rät vinkel mot längdaxeln

Möjliga synonymer till tvärsnitt

Relaterat till tvärsnitt

inskärning

korsning

Diskussion om ordet tvärsnitt