slåtteräng

slåtterängen
slåtterängar
slåtterängarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till slåtteräng

Hur böjs ordet slåtteräng på svenska?

Obestämd singular: slåtteräng
Bestämd singular: slåtterängen
Obestämd plural: slåtterängar
Bestämd plural: slåtterängarna

Hur används ordet slåtteräng

  • "Norrköping återställer slåtteräng"
  • "Ett område öster om Smedby i Norrköping ska åter bli en levande slåtteräng."
  • "Naturreservatet består av en mindre gård som ligger omgiven av betesmarker, slåtteräng och skogsbeten."
  • "För att få stödet måste man ha jordbruksmark, såsom åkermark, betesmark eller slåtteräng."
  • "Det var personal från länsstyrelsen som hittade den gamla granaten när de skulle hävda en slåtteräng vid ett naturskyddsområde i Humlaryd."
  • "Adrian Baican är en av de sex män från Rumänien som just nu på en slåtteräng i Ormeshaga utanför Hovmantorp hjälper till att bevara ett kulturarv."
  • "Tanken är att få bort gamla grästuvor och skapa en slåtteräng som ska locka vilda bin."
  • "De tolv tunnlanden var ett alldeles lagom stort område, med en slåtteräng och tillräckligt mycket betesmark för vår egen ko och de gamla hästar som väntade på att bli föda åt rävarna."

Möjliga synonymer till slåtteräng

Diskussion om ordet slåtteräng