pigga upp

piggar upp

piggade upp

piggat upp

pigga upp

Verb