kirra

[ˈkɪˌra]
kirrar
kirrade
kirrat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till kirra

Hur uttalas ordet kirra?

[ˈkɪˌra]

Hur böjs ordet kirra på svenska?

Presens: kirrar
Preteritum: kirrade
Supinum: kirrat

Vad betyder kirra inom musik ?

ordna, klara upp

Diskussion om ordet kirra