strukturera

strukturerar
strukturerade
strukturerat
Verb

Synonymer till strukturera

Hur böjs ordet strukturera på svenska?

Presens: strukturerar
Preteritum: strukturerade
Supinum: strukturerat

Hur används ordet strukturera

  • "Men också att det handlar om lärarens möjligheter att förbereda och strukturera lektioner."
  • "Vi kommer att återkomma med att faktiskt strukturera upp nya arenor för att samtala mellan ledningsnivå och medarbetarnivå i organisationen."
  • "Vi har ett större område att strukturera våra scheman kring."
  • "Projektet heter BICAB, behov i centrum, och är än så länge fortfarande i startgroparna, men målet är att på sikt kunna ge omsorgspersonal bättre arbetsmiljö genom att strukturera upp bättre scheman."
  • "Trots att tusentals protesterar mot akutnedläggningen så fortgår arbetet med att strukturera om vården i Karlshamn."
  • "– Jag har börjat planera mycket mer och strukturera min tillvaro."
  • "Vi behöver helt enkelt tid och möjlighet att strukturera och se till att vi får en god undervisning för eleverna, säger biträdande rektor Fanny Brandström."
  • "– Det finns redan mycket aktiviteter men vi vill strukturera upp det."
  • "– Om det ska vända snabbt så behövs det fler resurser, arbetet måste organiseras, det behövs strukturera upp rutiner och ett arbete är på gång."
  • "– Vi har fått information men vi måste strukturera den."

Vad betyder strukturera inom musik ?

''(om något fysiskt)'' skapa struktur/ordning; bestämma hur något ska vara uppbyggt

Möjliga synonymer till strukturera

Diskussion om ordet strukturera