yrka

yrkar
yrkade
yrkat
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till yrka

Hur böjs ordet yrka på svenska?

Presens: yrkar
Preteritum: yrkade
Supinum: yrkat

Hur används ordet yrka

 • "Han yrkar avdrag på två pund i sin 2004/05 självdeklaration"
 • "– Jag har i nuläget inte bestämt mig för vad jag kommer att yrka på för straff, säger åklagare John Dagnevik."
 • "Vilket straff kommer du yrka på?"
 • "– Jag kommer yrka på ett mångårigt fängelsestraff."
 • "Det är också vad åklagaren kommer att yrka på."
 • "– Jag kommer yrka på att avslå deras ansökan."
 • "– Jag kommer att yrka på ett starkare straff än sex år."
 • "Åklagaren säger att hon kommer yrka på fängelsestraff."
 • "Gruppledaren Petronella Petersson som tillsammans med landstingsgruppen tänkte yrka på att ett sjukhus ska byggas i länet, bestämde sig då för att hoppa av."
 • "Ideella föreningar ska också lämna deklaration och yrka skattebefrielse, då kan vi följa upp pengarna och se att de används på rätt sätt."
 • "– Jag kommer att yrka på långa fängelsestraff, men först sista rättegångsdagen kommer jag att precisera hur många år jag yrkar på, säger Anna Johansson."
 • "yrka återremiss"

Ordet yrka har 3 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom zoologi
 • Inom bildligt
vardagligt
zoologi
bildligt

Vad betyder yrka inom vardagligt ?

framlägga ett förslag eller en begäran (muntligt eller skriftligt, oftast i formella sammanhang)

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till yrka (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till yrka (inom vardagligt)

Ordet yrka inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Engelska

Synonymer till yrka (inom zoologi)

Möjliga synonymer till yrka (inom zoologi)

Ordet yrka inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till yrka (inom bildligt)

Möjliga synonymer till yrka (inom bildligt)

Diskussion om ordet yrka

 • - 2009-09-03

  yrka