designate

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

Synonymer till designate

Möjliga synonymer till designate

designate

designate
designated
designated
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet designate har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom generell
bildligt
generell

Vad betyder designate inom bildligt ?

assign a designation to; to indicate or specify; point out; to select and set aside for a duty, an office, or a purpose

Översättningar

Svenska

Synonymer till designate

Möjliga synonymer till designate

Ordet designate inom generell