point out

point out
pointed out
pointed out
Verb

Översättningar

Synonymer till point out

Ordet point out har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom ekonomi
generell
bildligt
ekonomi

Ordet point out inom generell

Synonymer till point out (inom generell)

Ordet point out inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till point out (inom bildligt)

Möjliga synonymer till point out (inom bildligt)

Ordet point out inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till point out (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till point out (inom ekonomi)

Diskussion om ordet point out

point out

Verb

Översättningar (inom ekonomi)

Diskussion om ordet point out