ledas

Verb

Hur används ordet ledas

  • "– Vi har nu kommit till en punkt där styrelsen och Mats har olika uppfattningar om hur klubbens verksamhet ska ledas och kommit fram till att Mats anställning avslutas enligt avtal."
  • "Olyckan orsakade trafikstörningar eftersom trafiken på E22 fick ledas om via mindre vägar."
  • "Under räddningsarbetet var det stopp i trafiken på platsen under nästan två timmar och trafiken fick ledas om via Kyrkhult."
  • "Under avstängningen fick trafiken ledas om."
  • "Dessutom ska alla som kommer anmäla sig i förtid och ledas in av en särskild guide."
  • "Dels ska det göras en intern utredning, som kommer att ledas av Jesper Björnson och som beräknas vara klar om två månader, dels ska en extern utredning också titta på vad som hänt."
  • "Buss- och biltrafiken kommer att ledas om och gående och cyklister kommer att hänvisas till provisoriska övergångar."
  • "Vägen fick stängas av och trafiken ledas om."
  • "Under räddningsarbetet var E22 avstängd och trafiken fick ledas om via Bräkne-Hoby."
  • "Tanken är bland annat att besökare till socialkontoret ska ledas in till ett väntrum efter dörren, istället för att kunna ta sig direkt in till de anställda."

Relaterat till ledas

avmattning

tråkighet

misshag

lidande

obehag

missbelåtenhet

Diskussion om ordet ledas