begråta

begråter
begrät
begråtit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet begråta på svenska?

Presens: begråter
Preteritum: begrät
Supinum: begråtit

Hur används ordet begråta

  • "Det är bättre att tidigt ställa rätt krav än att senare begråta en icke fungerande integration."
  • "Självklart missade inte Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist gårdagens möjlighet att än en gång få begråta värnpliktsförsvaret."
  • "Och om misstag skall man tala tyst tycker Dante i Banketten : I din tankes kammare bör du förebrå dig dina misstag och begråta dina fel, inte ute på torgen."
  • "Några etablerar sig som rapartister, där vissa texter blir ren propaganda, en kanal för att hota fiender och begråta döda vänner."
  • "Man kan bejubla eller begråta denna utveckling."
  • "Några etablerar sig som rapartister, där vissa texter blir ren propaganda, en kanal för att hota fiender och begråta döda vänner."

Diskussion om ordet begråta