överskyla

överskyler
överskylde
överskylt
Verb

Översättningar

Synonymer till överskyla

Hur böjs ordet överskyla på svenska?

Presens: överskyler
Preteritum: överskylde
Supinum: överskylt

Ordet överskyla har 2 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom ekonomi
militärväsen
ekonomi

Ordet överskyla inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till överskyla (inom militärväsen)

Ordet överskyla inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till överskyla (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till överskyla (inom ekonomi)

Diskussion om ordet överskyla