galax

galaxen

galaxer

galaxerna

Substantiv
galax
En stor samling av materia i universum, som stjärnor, gas, rymdstoft och förmodad mörk materia sammanbunden genom gravitation.
  • "Bortanför Vintergatan finns det omkring 300 miljarder andra galaxer, med oräkneliga stjärnor och planeter. europarl.europa.eu"

Har undergrupp

Är del av

Har del

Övrig relation
galax

Substantiv
tufted evergreen perennial herb having spikes of tiny white flowers and glossy green round to heart-shaped leaves that become coppery to maroon or purplish in fall

Synonymer