neutronstjärna

neutronstjärnan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet neutronstjärna

  • "Upptäckten gjordes i samband med att forskarna studerade en pulsar, det vill säga en roterande neutronstjärna, med hjälp av ett radioteleskop vid Parkesobservatoriet i Australien."
  • "Det visade sig att pulsens ursprung av allt att döma var mycket långt borta, kanske uppemot en miljon gånger längre bort än den neutronstjärna forskarna egentligen skulle studera när den oväntade radioblixten uppenbarade sig."
  • "Syftet med färden är att teleskopet som sitter på ballongen ska se röntgenstrålning från en neutronstjärna som ligger 6.000 ljusår från jorden."
  • "Syftet med färden är att teleskopet som sitter på ballongen ska se röntgenstrålning från en neutronstjärna som ligger 6.000 ljusår från jorden."
  • "Målet är en så kallad neutronstjärna som ligger 6,2 miljoner ljusår från jorden."
  • "– Kvar blir en mycket tung neutronstjärna eller möjligtvis ett svart hål som finns någonstans i mitten av det röda."
  • "En neutronstjärna är oerhört tät, men ett svart hål är ännu tätare."
  • "Vår hypotes är därför att källan är en neutronstjärna som befinner sig i närheten av ett enormt svart hål eller inuti en nebulosa, säger Jason Hessels."
  • "– Om vi lyckas observera fler radioblixtar från samma källa och ser att de återkommer med en specifik periodicitet kommer vi troligtvis kunna dra slutsatsen att de verkligen kommer från en neutronstjärna, säger astronomen Jason Hessels, forskare vid ASTRON Nederländernas institut för radioastronomi och en av forskarna bakom studien."
  • "– Jag tror det är en pulsar, en blinkande neutronstjärna."

Vad betyder neutronstjärna inom astronomi ?

Fotograf: Glenn
liten, extremt massiv och tät kropp främst bestående av neutroner – det som återstår efter en massiv stjärna sedan den förbrukat allt sitt kärnbränsle och kastat iväg sin atmosfär i en supernovaexplosion

Översättningar

Engelska

neutronstjärna är en/ett

Relaterat till neutronstjärna

stjärna

astronomi