erforderlig

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till erforderlig

Hur används ordet erforderlig

 • "Till exempel att lärosätena i för stor utsträckning lägger över ansvaret för examination och även bedömning av studenterna på de kliniska handledarna som inte alltid har erforderlig akademisk kompetens, säger Lena Pettersson, utredare på UKÄ"
 • "Det går inte nu i efterhand med erforderlig styrka att utreda om agerandet har orsakat en skada för huvudmannen och i så fall med vilket belopp"
 • "” Att tillståndsprövningen nu ska göras skyndsamt av regeringen som första instans, troligen utan erforderlig miljöbedömning av verksamhetens effekter på miljön – framför allt grundvatten – utgör en extraordinär lagstiftningsåtgärd. ”"
 • "Förhandlingar har inletts med facket, enligt ett pressmeddelande från Nordea, som menar att åtgärden är viktig ” för att uppnå erforderlig kostnadseffektivitet och lönsamhet ”."
 • "Han konstaterar att han sedan en tid tillbaka informerat Saab om att han måste begära att rekonstruktionen upphör om inte ” bolagen erhåller erforderlig finansiering ”."
 • "” Om bolaget inte förmår ordna erforderlig finansiering, eller vid en negativ utveckling för bolaget, blir förutsättningarna för fortsatt drift osäker ”, skriver revisorerna från Ernst & Young."
 • "Det var vid en renovering av ett hus sommaren 2011, som arbetarna sågade i asbestplattor utan erforderlig skyddsutrustning eller utbildning."
 • "– Vi provkör våra reservkraftsanläggningar, tankar upp bilarna och ser till så att erforderlig personal finns tillgänglig, säger Bengt Flykt som är kommunchef i Bräcke."
 • "Advokatsamfundet varnar för att förslaget ” saknar erforderlig förankring i verkligheten ”."
 • "” Tillgång till släckutrustning bör finnas samt erforderlig bevakning utföras efter dessa typer av arbete."
 • "Till exempel att lärosätena i för stor utsträckning lägger över ansvaret för examination och även bedömning av studenterna på de kliniska handledarna som inte alltid har erforderlig akademisk kompetens, säger Lena Pettersson, utredare på UKÄ"
 • "Det går inte nu i efterhand med erforderlig styrka att utreda om agerandet har orsakat en skada för huvudmannen och i så fall med vilket belopp"
 • "” Att tillståndsprövningen nu ska göras skyndsamt av regeringen som första instans, troligen utan erforderlig miljöbedömning av verksamhetens effekter på miljön – framför allt grundvatten – utgör en extraordinär lagstiftningsåtgärd. ”"
 • "Förhandlingar har inletts med facket, enligt ett pressmeddelande från Nordea, som menar att åtgärden är viktig ” för att uppnå erforderlig kostnadseffektivitet och lönsamhet ”."
 • "Han konstaterar att han sedan en tid tillbaka informerat Saab om att han måste begära att rekonstruktionen upphör om inte ” bolagen erhåller erforderlig finansiering ”."
 • "” Om bolaget inte förmår ordna erforderlig finansiering, eller vid en negativ utveckling för bolaget, blir förutsättningarna för fortsatt drift osäker ”, skriver revisorerna från Ernst & Young."
 • "Det var vid en renovering av ett hus sommaren 2011, som arbetarna sågade i asbestplattor utan erforderlig skyddsutrustning eller utbildning."
 • "– Vi provkör våra reservkraftsanläggningar, tankar upp bilarna och ser till så att erforderlig personal finns tillgänglig, säger Bengt Flykt som är kommunchef i Bräcke."
 • "Advokatsamfundet varnar för att förslaget ” saknar erforderlig förankring i verkligheten ”."
 • "” Tillgång till släckutrustning bör finnas samt erforderlig bevakning utföras efter dessa typer av arbete."

Diskussion om ordet erforderlig