nederst

Adjektiv

Hur används ordet nederst

 • "Ett tak som tål en meter snö kan kollapsa om det finns en decimeter is nederst i snötäcket."
 • "Hönan står nederst i glasmontern och kan vara lätt att missa."
 • "Vi har bifogat en lista över 15 av dem nederst i brevet."
 • "Dessa kandidater radas då upp där mest trolig hamnar överst och minst trolig nederst, säger Anna Granlund."
 • "Här nederst förklarar Kajsa Lönn Rhodin och Satu Vanhanen vad tidiga insatser ger och varför Uppsala-studien anses vara unik i sitt slag."
 • "En lista över hållpunkterna kan du se i faktarutan nederst på denna sida."
 • "Han ser ännu inget fel i att han får börja nederst på alla trappsteg i samhället."
 • "– Jag såg det inte först, men här på bilden kan man se att hon gjort en tröskel av papp nederst i det hon skurit ut som en dörröppning i pappen, för att det liksom skulle kännas som att det var ett hem."

Vad betyder nederst inom ALLMÄNT ?

längst ned

Möjliga synonymer till nederst

Diskussion om ordet nederst

 • - 2008-09-12

  Föreslår att också följande översättningar skriv in som möjliga för det svenska ordet "nederst": at the bottom at the very bottom.