uppsluppen

Adverbial

Översättningar

Hur används ordet uppsluppen

 • "Det är en uppsluppen, men lugn stämning bland festivalbesökarna."
 • "Det var en uppsluppen Sture Bergwall som kom till domstolen i Falun i god tid innan förhandlingarna skulle börja."
 • "På gräsmattan mittemot skolan rådde det en väldigt glad och uppsluppen stämning när SVT kom på besök – hela poängen med midsommar menar Ylva."
 • "Ljus och uppsluppen begravning – som Lill-Babs önskat"
 • "Det stora tunga allvaret fanns här inte alls, utan det var en ljus och återhållsam uppsluppen stämning som var det påtagliga."
 • "Björmander sa också att 20-åringen har ett särskilt intresse för vapen, men att även de andra pojkarna ska ha visat intresse och att de tillsammans testat vapnen under en uppsluppen stämning."
 • "– Det är för mycket alkohol ute på stan, och en uppsluppen stämning som mestadels är positiv, men alla klarar inte av det."
 • "Han är antagligen glad, närmast uppsluppen och tacksam, över att dagen har kommit när Alliansen ser ut att klyvas i sina beståndsdelar."
 • "Stämningen var uppsluppen när Centerpartiet på fredagen presenterade sitt"
 • "Tusentals besökare och deltagare hade samlats i Humlegården i centrala Stockholm där stämningen var uppsluppen strax innan paraden skulle börja."

Vad betyder uppsluppen inom generell ?

glad, munter, uppspelt, upprymd; ohämmad

Diskussion om ordet uppsluppen

uppsluppen

Adjektiv

Hur används ordet uppsluppen

 • "Det är en uppsluppen, men lugn stämning bland festivalbesökarna."
 • "Det var en uppsluppen Sture Bergwall som kom till domstolen i Falun i god tid innan förhandlingarna skulle börja."
 • "På gräsmattan mittemot skolan rådde det en väldigt glad och uppsluppen stämning när SVT kom på besök – hela poängen med midsommar menar Ylva."
 • "Ljus och uppsluppen begravning – som Lill-Babs önskat"
 • "Det stora tunga allvaret fanns här inte alls, utan det var en ljus och återhållsam uppsluppen stämning som var det påtagliga."
 • "Björmander sa också att 20-åringen har ett särskilt intresse för vapen, men att även de andra pojkarna ska ha visat intresse och att de tillsammans testat vapnen under en uppsluppen stämning."
 • "– Det är för mycket alkohol ute på stan, och en uppsluppen stämning som mestadels är positiv, men alla klarar inte av det."
 • "Han är antagligen glad, närmast uppsluppen och tacksam, över att dagen har kommit när Alliansen ser ut att klyvas i sina beståndsdelar."
 • "Stämningen var uppsluppen när Centerpartiet på fredagen presenterade sitt"
 • "Tusentals besökare och deltagare hade samlats i Humlegården i centrala Stockholm där stämningen var uppsluppen strax innan paraden skulle börja."

Vad betyder uppsluppen inom vardagligt ?

glad, munter, uppspelt, upprymd; ohämmad

Möjliga synonymer till uppsluppen

Relaterat till uppsluppen

gladlynthet

välbefinnande

frihet

ungdom

överdrift

glädjeyttring

Diskussion om ordet uppsluppen