urgammal

Adjektiv
ALLMÄNT
ngt som är väldigt gammalt, så pass gammalt att det är svårt att tidsbestämma

Synonymer