stadigvarande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet stadigvarande

  • "” Utifrån den information vi har fått ta del av anser vi inte att byggnaden i dagsläget är lämplig för personalen att stadigvarande arbeta i ”."
  • "Arbets- och miljömedicin Syd skriver i sitt utlåtande att byggnaden i dagsläget inte är lämplig för personalen att stadigvarande arbeta i."
  • "– Jag tycker inte att vi ska använda Brunnsparken som en stadigvarande plats för utövande av religion eller andra yttringar."
  • "De nya avgifterna som socialnämnden godkänt kommer att göra det flera tusen kronor billigare att ansöka om stadigvarande tillstånd."
  • "Där finns rekommendationer om utdelning utanför tätort som säger att avståndet mellan postlådesamlingar ska vara minst 200 meter och att utdelning längs sidovägar endast sker ” om det finns minst två postmottagare som är stadigvarande bosatta eller verksamma per kilometer sidoväg ”."
  • "Han har aldrig suttit häktad då åklagaren inte bedömde att det behövdes, då mannen har en stadigvarande adress, svenskt personnummer och fast jobb i Sverige."
  • "Av brevet, som SVT har läst, och av kompletterande information som också Centerledningen fått ta del av, framgår att Federley redan i juni i år kände till att den dömde mannen suttit i fängelse för ett grovt brott och att det försvårade möjligheten för Federley att ha en stadigvarande relation med honom."
  • "I dag är de i juridisk mening så kallade stadigvarande tivolinöjen och får maximalt släppa in åtta personer."
  • "I dag är de i juridisk mening så kallade stadigvarande tivolinöjen och får maximalt släppa in åtta personer."
  • "Man jobbar här, man driver företag, man vistas stadigvarande i ” fritidshuset ”."