single

single
singled
singled
Verb

Översättningar

Vad betyder single inom jakt ?

hit a one-base hit, in baseball

Möjliga synonymer till single

Diskussion om ordet single

single

Namn

Diskussion om ordet single

single

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet single

 • "a single knot"
 • "a gift for every single child"
 • "single chrysanthemums resemble daisies and may have more than one row of petals"
 • "The potatoes left the spoon and landed in a single big lump on the plate."
 • "a single room"
 • "a single bed"

Ordet single har 4 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom botanik
 • Inom generell
 • Inom textil
allmänt
botanik
generell
textil

Ordet single inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till single (inom allmänt)

Ordet single inom botanik

(botany; of flowers) having usually only one row or whorl of petals

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till single (inom botanik)

Ordet single inom generell

designed for the use of only one

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till single (inom generell)

Möjliga synonymer till single (inom generell)

Ordet single inom textil

Översättningar (inom textil)

Synonymer till single (inom textil)

Möjliga synonymer till single (inom textil)

Diskussion om ordet single

single

singles
Substantiv

Översättningar (inom textil)

Ordet single har 3 betydelser

 • Inom generell
 • Inom musik
 • Inom baseball
generell
musik
baseball

Ordet single inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till single (inom generell)

Ordet single inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Ordet single inom baseball

A base hit on which the batter stops safely at first base

Översättningar (inom baseball)

Diskussion om ordet single

single

[ˈsɪŋɡl]
(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar (inom baseball)

Engelska

Hur uttalas ordet single?

[ˈsɪŋɡl]

Hur används ordet single

 • "Ett kaffe från en sorts böna, kallat single origin och ett från tre olika bönor kallat blend."
 • "– Min tanke med single origin var friskt, elegant med viss fruktighet och lite sötma."
 • "De heter underhand chop, stock saw, standing block chop och single buck."
 • "Ambulandssjukvården i Halland ska få så kallade single responder bilar, som är en sorts enmansbilar."
 • "Två single respond bilar förstärker nu Region Halland sin verksamhet med."
 • "Sjukvårdsfordonet single responder ska minska trycket på akutsjukvården då den skickas på ärenden som inte klassas som prio 1."
 • "För att avlasta akutvården i de ärenden som inte klassas som prio 1 finns det sedan juni en så kallad single responder i Helsingborg."
 • "– Ungefär 35 procent av utryckningarna med single respondern genererar att patienten söker vård på annan plats än en akutmottagning, säger Magnus Olsson."
 • "Det är främst i fall där en bedömning behöver göras på plats som single responder kan spara resurser, menar Magnus Olsson."
 • "” A single plum, floating in perfume, served in a man ’ s hat ” – så heter ett av verken i Yoko Onos nya utställning, YOKO ONO : ONE MORE STORY, på Reykjaviks Konstmuseum, skriver"

Rim på single

Vad betyder single inom generell ?

enda, enstaka

Diskussion om ordet single